Počítače

PC-Tuning a vše ze světa IT

Linky platby

Pravidla
Napsal S4T3P3K

PRAVIDLA PRO VKLÁDÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ DO VZKAZOVNÍKŮ 

Chcete-li reklamu u mně na webu musíme se dohodnout Předem !!! Pokud chcte link v Shoutboardu přečtěte si následující podmínky .   Vložením linku do Shoutboardu berete na vědomí tyto smluvní podmínky a souhlasíte s nimi . Tudíž majiteli  stránek vzniká  nárok na finanční odškodnění 5USD za link . Tuto částku můžete zaplatit pomoci PayPal  ( BuyNow ) tlačítka , tato služba musí být zaplacena PŘED vložením linku do shoutboardu ! Po domluvě jsem  schopen příjímat platby taky na Alertpay.

Pokud nezaplatíte a objeví se nějaký link v Shoutboardu jeho přispěvatel bude vypátran . A potrestán soudní cestou.

 

Rules
Written S4T3P3K

Rules for inserting posts on Shoutboard


If you want to advertise on my web, you've got to contact me in advice!!! If you want to put your link on Shoutboard, read the following terms, please. Putting your link on Shoutboard you take due note of these contract conditions and agree with them. Therefore, it forms a requirement for financial restitution 5USD per one link to these websites' owner. This amount you can pay by PayPal ( BuyNow ) button, this service must be paid BEFORE putting link on the Shoutboard! After agreement I'm able to accept payments by Alertpay, too.
If you won't pay and it will appear any link on Shoutboard, his author will be detected and punished by court way!

 

 

Copyright © S4T3P3K


Tento web vznikl dne 1.3.2008